+30 210 3222360

+30 210 8982607

“Ιππόκαμπος” Βραχιόλι-γούρι ασήμι επίχρυσο. Ο ιππόκαμπος αποτελεί σύμβολο καλής τύχης και δύναμης. Κωδικός: 49B2017IE

35 

“Ιππόκαμπος” Βραχιόλι-γούρι ασήμι επίχρυσο. Ο ιππόκαμπος αποτελεί σύμβολο καλής τύχης και δύναμης. Κωδικός: 49B2017IE

Note: Since all Michalis Jewelry is Handmade, Weight of Precious Metals and Weight of Precious Stones are Approximate.

 Σημείωση: Επειδή όλα τα Κοσμήματα Μιχάλης είναι Χειροποίητα, το Βάρος των Πολύτιμων Μετάλλων  και το Βάρος των Πολύτιμων Πετρών είναι κατά Προσέγγιση.