Ηeart Necklace Pendant 18KT White Gold with Brilliant cut Diamonds. Product Code : 456ME25WS.

Ηeart Necklace Pendant 18KT White Gold with Brilliant cut Diamonds. Weight of the round brilliant diamonds 0,04 carats.

Michalis meticulously chose  diamonds of superior sparkle and beauty from ethical sources. We handcraft all Michalis jewelry so as we can adjust yours  to meet your particular preferences of design and budget. Along with your jewelry you will receive a guarantee that will assure you of its excellent quality.

 

 

 

 

 

Note: Since all Michalis Jewelry is Handmade, Weight of Precious Metals and Weight of Precious Stones are Approximate.

 Σημείωση: Επειδή όλα τα Κοσμήματα Μιχάλης είναι Χειροποίητα, το Βάρος των Πολύτιμων Μετάλλων  και το Βάρος των Πολύτιμων Πετρών είναι κατά Προσέγγιση.