“Τriquetra” 18-carat white gold charm. Triquetra represents threefold fundamental meanings of life (air, water, and earth,  Father, Son and Holy Spirit, mind, body and spirit).Product Code: 411MW020L

“Τriquetra”, 18-carat white gold charm. Triquetra  is an ancient Celtic symbol and a  symbol of the Holy Trinity. It is often used to represent threefold fundamental meanings of life (air, water, and earth,  Father, Son and Holy Spirit, mind, body and spirit) etc.  It is handmade like all Michalis jewelry. You may have it with the color cord of your choice.

 

 

 

Note: Since all Michalis Jewelry is Handmade, Weight of Precious Metals and Weight of Precious Stones are Approximate.

 Σημείωση: Επειδή όλα τα Κοσμήματα Μιχάλης είναι Χειροποίητα, το Βάρος των Πολύτιμων Μετάλλων  και το Βάρος των Πολύτιμων Πετρών είναι κατά Προσέγγιση.