Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα

Η Μichalis Α.Ε. υπακούει πιστά  στις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, καθώς επίσης και από το Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου 4624/2019 για την “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, του νόμου (Ν. 3471/2006) για την “Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών”, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Η Εταιρεία βεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικά εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο.

Καταχώρηση επιπρόσθετων πληροφοριών

 

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο χωρίς να μας δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα όπως:

Για να εγγραφείτε στον ιστότοπο, να λαμβάνετε ενημερωτικά email σχετικά με νέα προϊόντα, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας  μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σας ζητηθούν– Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας.

Για αγορά μέσω πιστωτικής κάρτας-  στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα, ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα.

 

Η Michalis Α.Ε  θα διαγράψει τα προσωπικά σας στοιχεία αν το επιθυμειτε.

Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων μας και είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών. Επίσης, χρησιμοποιούνται προκειμένου να ενημερώνεται ο αγοραστής για την κατάσταση της παραγγελίας του. Τέλος, με την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων σας δίνεται η δυνατότητα, έπειτα από την έγκρισή σας, να λαμβάνετε ενημερωτικά email σχετικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες κ.ο.κ.

Ασφάλεια

 

Για την ασφαλή περιήγησή  σας στο  Michalis E-store καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με αυτό, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL), τα οποία τίθενται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια εισαγωγής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που προσφέρουν κωδικοποιημένη επικοινωνία. Η Εταιρεία λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα.  Εντούτοις θα πρέπει να έχετε επίσης υπ’ όψιν σας ότι η ασφαλής περιήγησή σας στο Michalis E-store, καθώς και η προστασία του κωδικού πρόσβασης στον προσωπικό λογαριασμό σας εξαρτάται και από εσάς.

Αλληλογραφία για σκοπούς marketing και εμπορικής ενημέρωσης

 

Εάν έχετε εγγραφεί στην ενημερωτική αλληλογραφία της Μichalis. A.E σχετικά με σκοπούς εμπορικής ενημέρωσης , σας ενημερώνουμε με την παρούσα ότι η Μichalis. A.E θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με τις δραστηριότητές της και για να σας δίνει την δυνατότητα να επωφελείστε από τις δραστηριότητες προώθησης πωλήσεών της.  Με την παρούσα πληροφορείστε ότι η Μichalis. A.E μπορεί να αποστέλλει πληροφορίες εάν θεωρεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν και ότι συνδέονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε.

 

Πληροφορείστε επίσης ότι μπορεί να σας διατηρούμε ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητές μας μέσω οποιουδήποτε εκ των τρόπων επικοινωνίας που μας έχετε δώσει, μεταξύ άλλων μέσω email, SMS, ή με άλλον παρόμοιο τρόπο επικοινωνίας. Μπορείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας στην εν λόγω υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

 

Πληροφορείστε ότι οι νομικοί λόγοι για τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων για τον σκοπό αυτό δεν είναι παρά τα νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας  Μichalis. A.E. Σας πληροφορούμε περαιτέρω ότι μπορείτε να αντιτεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς ανά πάσα στιγμή, με email στη διεύθυνση info@michalis.gr. Πληροφορείστε επίσης ότι η Michalis Α.Ε θα διατηρήσει τα στοιχεία σας καθ’όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ή συμβατικής σχέσης της με σας, μέχρι τη στιγμή που εσείς θα ενημερώσετε την Michalis Α.Ε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε εμπορική ενημέρωση.

 

Έντυπο εγγραφής και στοιχεία για την αποστολή αγορών από ηλεκτρονικά καταστήματα

Εάν έχετε εγγραφεί ως πελάτης ή έχετε κάνει κάποια παραγγελία στην Michalis A.E , πληροφορείστε με την παρούσα ότι η Michalis A.E θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της διατήρησης της εγγραφής σας στον ιστότοπό μας, της παροχής προς εσάς των στοιχείων παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας σας, της παράδοσης της παραγγελίας σας, της ενημέρωσής σας σχετικά με τις δραστηριότητες της Michalis A.E και της παροχής σε σας της δυνατότητάς να εκμεταλλεύεστε τις δραστηριότητες προώθησης των πωλήσεων της εταιρίας. Με την παρούσα πληροφορείστε ότι η Michalis A.E μπορεί να σας αποστέλλει πληροφορίες εάν θεωρεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν και ότι συνδέονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε.

Πληροφορείστε ότι οι νομικοί λόγοι για τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς είναι η συναίνεση των ενδιαφερόμενων μερών. Σας πληροφορούμε περαιτέρω ότι μπορείτε να αντιτεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό της αποστολής σε εσάς πληροφοριών που σας ενδιαφέρουν αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@michalis.gr. Πληροφορείστε ότι η Michalis A.E θα διατηρήσει τα στοιχεία σας καθ’όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ή συμβατικής σχέσης της με σας, ενώ μπορεί επίσης να διατηρήσει τα στοιχεία σας και μετά τη λύση της συμβατικής σχέσης σας για να τα χορηγήσει στον αντίστοιχο οργανισμό, σε περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου.

Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε μπορεί να γνωστοποιηθούν σε υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας ή υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης, οι οποίες ενδέχεται να διατηρήσουν αρχεία αυτών των πληροφοριών.

Υποχρέωση σεβασμού του απορρήτου όσον αφορά την επεξεργασία των στοιχείων σας

Τα πρόσωπα που ασχολούνται με την επεξεργασία των στοιχείων φυσικών προσώπων, τα οποία έχουν άμεση ή έμμεση πρόσβαση στα σχετικά αρχεία, θα συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με την υποχρέωση σεβασμού του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων των οποίων αποκτούν γνώση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους. Η Υποχρέωση Απορρήτου είναι υποχρεωτική για την  MICHALIS S.A, τα μέλη των εκτελεστικών και διαχειριστικών οργάνων του, τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται βάσει των όρων και προϋποθέσεων του εργατικού δικαίου και τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο συμβάσεων που διέπονται από τις διατάξεις του δικαίου των επιχειρήσεων. Αποτελεί επίσης υποχρέωση για τους προμηθευτές εμπορευμάτων και υπηρεσιών και τους υπαλλήλους τους, τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους υπαλλήλους τους, τυχόν οντότητες που προσλαμβάνονται βάσει σύμβασης υπεργολαβίας από τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους υπαλλήλους τους. Η υποχρέωση σεβασμού του απορρήτου εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λύση της απασχόλησης ή της επαγγελματικής σχέσης που έχει συναφθεί με την MICHALIS S.A, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως και μετά τη λύση όλων των συμβάσεων απασχόλησης και των συμφωνιών επαγγελματικής συνεργασίας κλπ. που συνδέουν υπαλλήλους και/ή επαγγελματίες με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους προμηθευτές που παρέχουν στην MICHALIS S.A εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

Με την εξαίρεση εταιριών που ανήκουν στην MICHALIS S.A και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω και στις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω, δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ούτε διαβιβάζουμε κατά κανένα τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς να σας ενημερώσουμε πρώτα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όλα τα μέλη της MICHALIS S.A αντιλαμβάνονται την ανάγκη της διασφάλισης του ιδιωτικού χαρακτήρα και της προστασίας των προσωπικών σας στοιχείων και εφαρμόζουν παρόμοιες πολιτικές προστασίας δεδομένων ιδιωτικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες που φιλοξενούν ιστότοπους και σε τρίτα μέρη που συνεργάζονται με μας για τον σχεδιασμό και την χρήση του ιστότοπου, την παροχή υπηρεσιών ή την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται.

Τα εν λόγω τρίτα μέρη θα κάνουν χρήση των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και θα υποχρεούνται να σεβαστούν τον απόρρητο χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. Πέραν αυτών των περιπτώσεων, θα γνωστοποιούμε τα στοιχεία σας μόνον εάν ο Νόμος μας υποχρεώνει να το κάνουμε.

Διαγραφή από τα ενημερωτικά δελτία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας στα ενημερωτικά δελτία, μπορείτε να μας στείλετε ενημερωτικό email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@michalis.gr.

Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο σας. Δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο και διαγράφονται αυτόματα όταν λήξουν.

Ορισμένα cookies λήγουν όταν τελειώσει η περίοδος περιήγησής σας, ενώ άλλα αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies. Ορισμένα σας επιτρέπουν απλώς να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να προβάλετε κάποιες λειτουργίες. Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι η χρήση του ιστότοπού μας είναι μια εύκολη, ευχάριστη εμπειρία για εσάς και για να διαπιστώσουμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Τα διάφορα είδη cookies βοηθούν τους χρήστες να περιηγούνται στον ιστότοπο μας  και να χρησιμοποιούν τις βασικές λειτουργίες του.

 

Τι μπορώ να κάνω αν δεν θέλω τα cookies;

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε τα cookies ή να εμποδίσετε την αποθήκευσή τους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Η ενότητα Βοήθεια στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων cookies. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν περιορισμοί ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του ιστότοπου μας να λειτουργήσει σωστά καθώς και να διαφοροποιήσουν την εμπειρία του χρήστη.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους στότοπους και ιστοσελίδες όταν θεωρεί ότι μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για τους χρήστες. Η Michalis A.E  δεν έχει καμία υποχρέωση να εποπτεύει τους ιστότοπους/τις ιστοσελίδες που συνιστά ή για τους οποίους δημιουργεί συνδέσμους. Οι εν λόγω ιστότοποι και ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί από φυσικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν συνδέονται με την Michalis A.E  , ο οποίος δεν επεμβαίνει στη διαχείρισή τους, δεν τους προσφέρει χρηματοδότηση, δεν υιοθετεί αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους, δεν διαχειρίζεται ούτε συμμετέχει στις υπηρεσίες που παρέχονται από τους συνδεόμενους ή συνιστώμενους ιστότοπους ή ιστοσελίδες. H Michalis  Α.Ε  θα διαγράψει κάθε σύνδεσμο και θα πάψει να συνιστά ιστότοπους/ιστοσελίδες όταν λάβει αδιάσειστες αποδείξεις ότι αυτοί οι ιστότοποι ή οι ιστοσελίδες και/ή οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες είναι παράνομοι ή βλάπτουν τα δικαιώματα τρίτων που ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση.

Ασφάλεια δεδομένων

H Michalis A.E  έχει εφαρμόσει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούν οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα κέντρα εργασίας του, στις εγκαταστάσεις του, στα συστήματα και τις υποδομές των επικοινωνιών του κλπ. Έχει επίσης υιοθετήσει λογικά, φυσικά, οργανωτικά και συμβατικά μέτρα κλπ. για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων στα δεδομένα και της καταστροφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, διάδοσης, διαβίβασης ή περαιτέρω χρήσης τους.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η παροχή προσωπικών πληροφοριών μέσω του διαδικτύου εμπεριέχει πάντα τον κίνδυνο της υποκλοπής και χρήσης αυτών των πληροφοριών από τρίτα μέρη, τα οποία αδυνατούμε να ελέγξουμε. Παρότι η Michalis A.E  καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και των προσωπικών σας στοιχείων, αδυνατούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που γνωστοποιείτε μέσω του διαδικτύου με δική σας ευθύνη.

Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου

Η MICHALIS S.A. ακολουθώντας πάντα το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, από καιρό σε καιρό και ανά πάσα στιγμή. Όταν το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε δημοσιεύοντας την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα με μια νέα ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση”.   Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του δηλώνετε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με ολόκληρη την πολιτική απορρήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας:Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-3222360 η στο 210-8982607 η να μας στείλετε email:  info@michalis.gr.