“Μadonna Lily” gold plated charm pendant with cord. Product code: 28M2023

25 

“ Μadonna Lily” gold plated charm pendant with cord colors blue, bordeaux, green or black.Madonna lily is a Primordial symbol of Rebirth, Purity, Magnificence, Perfection and Power. This  pendant of timeless elegance  will grant you good luck for the upcoming new year.
On the reverse side the inscription “ Lucky charm 2023” reflects the special spirit of joy and happiness of the upcoming Christmas making it the perfect gift for someone you love.
Length of the motif : 2,00 cm
Width of the motif : 1,50 cm

Note: Since all Michalis Jewelry is Handmade, Weight of Precious Metals and Weight of Precious Stones are Approximate.

 Σημείωση: Επειδή όλα τα Κοσμήματα Μιχάλης είναι Χειροποίητα, το Βάρος των Πολύτιμων Μετάλλων  και το Βάρος των Πολύτιμων Πετρών είναι κατά Προσέγγιση.